Logo


Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji

Obowiązuje od zaraz - Ostatnia aktualizacja w styczniu 2013 r.
(”witryna” lub ”my”) chroni prywatność informacji o użytkownikach i klientach Witryny dla klientów („ty”) bardzo poważnie. Przeczytaj poniższe zasady, aby zrozumieć, w jaki sposób będziemy traktować Twoje dane osobowe podczas korzystania z Witryny.
Dane osobowe
Nie będziemy gromadzić informacji umożliwiających identyfikację (np. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail), zwanych również „danymi osobowymi”, o Tobie, chyba że podasz je nam dobrowolnie.
Nie sprzedajemy ani nie wysyłamy żadnych przedmiotów zamówionych za pośrednictwem Witryny bezpośrednio do osób, o których wiemy, że mają mniej niż 18 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, powinieneś korzystać z Witryny tylko z udziałem rodzica lub opiekuna. nie przesyłaj nam żadnych danych osobowych.
Co możemy zrobić z informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby
Jeśli podasz nam dane osobowe, możemy je wykorzystać, aby lepiej zrozumieć Twoje zainteresowania i obawy. Wykorzystamy te informacje również do przetworzenia Twojego zamówienia.
Jeśli powiesz nam, że chciałbyś otrzymywać od nas dodatkowe informacje pocztą e-mail, możemy wykorzystać Twoje dane do okazjonalnego kontaktowania się z Tobą w sprawie zmian w naszej witrynie internetowej, nowych produktów, aktualizacji witryn i usług oraz ofert specjalnych, które naszym zdaniem uznasz za wartościowe . Jeśli wolisz nie otrzymywać tych wiadomości e-mail, po prostu postępuj zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji w otrzymanej wiadomości e-mail.
Jeśli zarejestrujesz się w jednej z naszych loterii, konkursów lub promocji, możemy udostępniać dane osobowe usługodawcom, dostawcom i innym stronom trzecim (na przykład sponsorom loterii lub usługom dostawczym), które pomagają nam w prowadzeniu Witryny lub przeprowadzaniu promocji.
Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do naszych powiązanych firm lub innych firm, z którymi zawieramy umowy poza Stanami Zjednoczonymi, w tym Europejskim Obszarem Gospodarczym. Firmy te mogą mieć siedziby w krajach, w których obowiązują mniej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych niż przepisy prawa Stanów Zjednoczonych. Będziemy jednak stosować uzasadnione handlowo praktyki bezpieczeństwa, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec bezprawnemu lub przypadkowemu zniszczeniu, przypadkowej utracie, nieuprawnionemu ujawnieniu lub dostępowi lub innym niezgodnym z prawem formom przetwarzania. są wdrażane.
Możemy udostępniać Twoje informacje naszym prawnie stowarzyszonym podmiotom. W przypadku połączenia lub w przypadku przeniesienia naszych aktywów, Witryny lub operacji możemy ujawnić lub przekazać Twoje dane osobowe w związku z taką transakcją.
Ujawnimy dane osobowe bez Twojej zgody, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do zbadania lub ochrony przed podejrzewanymi działaniami przestępczymi naszym klientom, odwiedzającym, współpracownikom lub mieniu (w tym tej Witrynie) lub inne.
Każdy, kto chce poprawić / zaktualizować / usunąć informacje z naszej bazy danych, powinien skontaktować się z nami. Dołożymy wszelkich starań, aby obsłużyć Państwa żądanie w odpowiednim czasie.
Zrezygnuj
Jeśli wcześniej zdecydowałeś się otrzymywać od nas biuletyny lub korespondencję promocyjną lub marketingową, a później zdecydujesz, że nie chcesz już takiej korespondencji od nas w przyszłości, klikając przycisk, skontaktuj się z nami. Adres, który chcesz usunąć. Aby zapobiec otrzymywaniu tych informacji jakimkolwiek medium, prosimy o kontakt. Twoja decyzja o nieotrzymywaniu biuletynów lub wcześniejszej korespondencji promocyjnej i marketingowej od nas nie (a) uniemożliwi nam korespondencję z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, w odniesieniu do Twoich istniejących lub przeszłych relacji z nami, oraz (b) wyklucza nas, w tym Twoich pracowników kontrahentom, agentom i innym przedstawicielom, przed dostępem i przeglądaniem twoich danych osobowych w trakcie utrzymywania i ulepszania Strony.
Informacje rejestracyjne
Nasza Witryna zawiera obszary, w których możesz przesyłać nam informacje (takie jak nasza usługa rejestracji), a także posiadamy funkcje (takie jak pliki cookie i technologia śledzenia wydajności), które automatycznie gromadzą informacje od osób odwiedzających naszą Witrynę. Podczas procesu rejestracji musisz podać nam nazwę członka i hasło, które są ściśle poufne.
Jak chronimy Twoje dane osobowe
Przechowujemy Twoje dane osobowe na bezpiecznym serwerze i stosujemy procedury mające na celu ochronę danych osobowych, które zbieramy, przed nieautoryzowanym dostępem, zniszczeniem, wykorzystaniem, modyfikacją lub ujawnieniem. Chociaż podejmiemy (i wymagamy od naszych zewnętrznych dostawców podjęcia) uzasadnione pod względem handlowym środki ostrożności dotyczące danych osobowych gromadzonych i przechowywanych w Witrynie, ze względu na otwarty charakter Internetu nie możemy zagwarantować, że jakiekolwiek dane osobowe przechowywane w nasze serwery lub przesyłane do lub od użytkownika będą wolne od nieautoryzowanego dostępu i zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za kradzież lub utratę, uszkodzenie nieautoryzowanego dostępu lub przechwycenie jakiejkolwiek daty lub komunikacji. Korzystając z Witryny, potwierdzasz, że rozumiesz i zgadzasz się na podjęcie tego ryzyka.
Witryny internetowe osób trzecich
Dostęp do niektórych witryn internetowych osób trzecich można uzyskać za pośrednictwem łączy w naszej Witrynie. Nie odpowiadamy jednak za żadne inne witryny internetowe, ich politykę prywatności ani za sposób, w jaki traktują one informacje o odwiedzających lub użytkownikach. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby dowiedzieć się, jak traktujemy Twoje dane osobowe.
Referencje
Jeśli prześlesz nam lub prześlesz nam komentarz, recenzję, sugestię lub jakąkolwiek pracę autorstwa (zbiorczo „Zgłoszenie”), w tym między innymi Zgłoszenia dotyczące naszych produktów lub usług, takie Przedłożenie nie będzie poufne ani tajne, i mogą być przez nas wykorzystywane w jakikolwiek sposób. Przesyłając lub wysyłając do nas Zgłoszenie, (ⅰ) oświadczasz i gwarantujesz, że jest ono dla Ciebie oryginalne, że żadna inna strona nie ma do niego żadnych praw i że wszelkie „prawa osobiste” do takiego Zgłoszenia zostały zrzeczone oraz (( ) udzielasz nam wolnego od tantiem, nieograniczonego, ogólnoświatowego, wieczystego, nieodwołalnego, niewyłącznego iw pełni zbywalnego, zbywalnego i sublicencjonowanego prawa oraz licencji na użytkowanie, reprodukcję, publikację, dystrybucję, wyświetlanie, tłumaczenie, podsumowywanie, modyfikowanie i dostosowywanie takich Przesyłanie (w całości lub w części) i / lub włączanie go do innych prac w dowolnej formie, w dowolnej formie, w jakimkolwiek medium lub technologii, która jest obecnie lub później opracowana, według naszego wyłącznego uznania, z Twoim imieniem i nazwiskiem lub bez.
Pliki cookie
Możemy umieszczać „ciasteczka” na Twoim komputerze w celu identyfikacji Ciebie. Pliki cookie to małe pliki z datą, które są wysyłane z komputera serwera podczas sesji przeglądania. Pliki cookie są zwykle przechowywane na dysku twardym komputera i używane przez witryny internetowe do symulacji ciągłego połączenia z witryną. Zastosowano środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych odwiedzających. Jednak odwiedzający przyjmują do wiadomości, że nie kontrolujemy przesyłania danych przez urządzenia telekomunikacyjne, w tym Internet. Dlatego nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa lub nieuprawnione ujawnienie lub wykorzystanie jakiejkolwiek takiej daty w Internecie. Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie.
Obowiązujące prawo; Jurysdykcja
Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Nowy Jork. Wyłączną jurysdykcją dla wszelkich roszczeń, działań lub sporów z nami lub związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Witryny będą sądy stanowe i federalne stanu Nowy Jork oraz miejsce rozstrzygania lub rozstrzygania takich roszczeń, działanie lub spór będą miały miejsce w mieście Nowy Jork w stanie Nowy Jork. Wszystkie strony niniejszej Umowy zrzekają się swoich praw do procesu przed ławą przysięgłych.
Powiadomienia
Możemy wysyłać do Ciebie powiadomienia w związku z korzystaniem przez Ciebie z Witryny, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail podany w Informacjach o koncie przez sen